Danko City là dự án đẹp nhất Thái Nguyên và cũng là dự án sở hữu nhiều kỷ lục nhất Việt Nam. Trong 2 năm vừa qua với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương chủ đầu tư và ban quản lý. Dự án đã nhanh chóng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện thi công từ những cánh…
This is SUN TIMES GROUP, a newsletter about Công ty cổ phần tập đoàn Sun Times.
Danko City
Vinhomes Bắc Giang

SUN TIMES GROUP